Náhrada školy po autonehodě

Stala se vám vámi velmi krizová situace a chcete zažádat o náhradu škody, kterou způsobila jiná osoba anebo vy sami? Nejsme žádná zařizovací kancelář, ale velmi rádi Vám poradíme jak si v této situaci velmi rychle a snadno poradit. Řešíme od autonehody až po hodnotu bodů bolestného. Tyto skupiny si rozebereme, ať si představíme různé situace, při kterých se můžete bránit a žádat o odškodnění. Začneme náhradou školy po dopravní nehodě.

  1. Bolestné – dopravní nehoda
  2. Trvalé následky po nehodě
  3. Odškodnění při úmrtí
  4. Ztráta financí při i po pracovní neschopnosti

dopravní nehoda

Bolestné po dopravní nehodě = z hlediska zákonů má každý člověk právo na odškodnění. Poškozeným člověkem se rozumí nejen řidič, ale i spolujezdec, chodec, cyklista,… Samozřejmě bez lékařského posudku nemáte nárok na odškodnění či bolestné, bez lékařského posudku to prostě nelze – ovšem všechno má své,, ALE!„. Zraněné osobě musí být plně vyrovnány a vytrpěny bolesti, samozřejmě v rámci slušnosti, ALE, když pohlédneme k metodice nejvyššího soudu v Praze, který udělí hodnotu jednoho bodu a část,, B„ bodového hodnocení, tak není metodika vázaná na právní předpis. Z toho lze odůvodnit, že mnoho problémů pochází při jednání s pojišťovnami a vymáháním odškodnění. Tuto metodiku vytvořili, aby usnadnili a pomohli všem právníkům, lékařům, soudcům a samozřejmě především pojišťovnám práci s výší bolestného, tato metodika je velmi závazná.

Trvalé následky po dopravní nehodě = následek dopravní nehody znamená omezení osoby ať už částečné nebo úplné, je to taková překážka v budoucnosti, co se týče pracovního i osobního života. Nejedná se jen o viditelný úraz/poškození, ale i o vnitřní úraz. Zprvu se jedná o trvalé poškození v omezení, co se týče, jak jsem uvedla výše pracovního či osobního soužití. Jedná se o omezení se uplatnit v pracovním rázu či rozvoje vaši osobnosti. Zažádat o odškodnění můžete až od dvanácti měsíců od úrazu, teprve potom dochází k rovnováze vašeho zdravotního stavu – toto musí potvrdit Váš ošetřující lékař, ve velmi ojedinělých případech lze žádat až po uplynutí dvaadvaceti čtyř měsíců. Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu poškozeného vznikají mu další nároky, které nejsou nijak omezeny, co se týče času. Tu pak je samozřejmostí prokázat souvislost s dopravní nehodou.

bolestné

Odškodnění při úmrtí = rozumí se, že následkem dopravní nehody jste přišli o rodinného příslušníka nebo osobu vám velmi blízkou. Podíváme se kdo má nárok na odškodnění při úmrtí.

  • rodiče – matka, otec
  • prarodiče – babička, dědeček
  • manžel, manželka, registrované partnerství
  • potomci – dcera, syn
  • sourozenci
  • velmi blízcí osoby (švagr/ová, tchán, tchýně, zeť, snacha, neteř, synovec, rodinný přítel,…)

Pozůstalým je výše odškodného stanovená tzv. paušální částkou, limitní částky v praxi se pohybují mezi dvě stě až pět seti tisíci korun. Ovšem si dejte pozor, aby vám nestanovili duševní utrpení – tím necháváte vše na pojišťovně, ovšem nic není jen tak a je třeba doložit vaše nároky, práva a vyčíslitelné hodnoty.

Ztráta financí při i po pracovní neschopnosti = je to rozdíl mezi průměrným hrubým výnosem, včetně benefitů. U OSVČ se počítá jako rozdíl mezi očekávanými a předpokládanými příjmy či výdaji. Určité období je za dobu tří měsíců před tragédií, která se vám stala. Podléhá dani příjmů.

A jak je to po PN? To je úplně jednoduché, jako ztráta příjmu po skončení PN se přiznává zraněnému za podmínky, že došlo k zániku schopnosti pracovat, kdy již nemůžete podávat takového výkonu či výdělku jako před nehodou.

Dále pomáháme a radíme s náhradou školy, když se jedná i o pracovní úraz – ten může být dočasný, ale i trvalý. Revize od pojišťovny, bez ní to nelze a samozřejmě řešíme i hodnoty bodů vašeho bolestného. Hodnota jednoho bodu odpovídá za jeden den bolestného, ovšem záleží na lékařském posudku vašeho zdravotního stavu a její závažnosti.

Neváhejte a koukněte se na naše webové stránky, kde Vám řekneme o mnoho víc informací. Vaše bolest je naše starost a je pro nás důležité vaše zdraví a bolestné. Není to pro nikoho příjemná věc a my se o vás postaráme, dáme vám možnosti, rady a pomoc.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné příspěvky

© Ozdobse.cz - Všechna práva vyhrazena.