Provoz e-shopu pozastaven, e-shop je na prodej.
dominik.vlach@waltinternational.com



Podmínky reklamace

Povinností zákazníka je seznámit se reklamačním řádem a jeho podmínkami již před nákupem zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující s tímto reklamačním řádem souhlasí.

Neúplnou či poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit na tel. číslo: +420 721 081 081 anebo emailem na info@ozdobse.cz. V případě zjevného poškození zásilky v důsledku přepravy zákazník sepíše s přepravcem škodní protokol a bezodkladně nám jej zašle prostřednictvím emailu či poštou.

Reklamované zboží doručí na své náklady na naši adresu. Při objednávce zboží na dobírku budou při opětovném zasílání zpět zákazníkovi naúčtovány náklady na přepravu/dobírku.

Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsme reklamované zboží přijali, a končí dnem, kdy bylo reklamované zboží opětovně předáno přepravci pro doručení zákazníkovi (popřípadě došlo k osobnímu odběru) nebo byl vystaven dobropis.

Nárok na uplatnění záruky

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které bylo zakoupeno u naší společnosti a vykazuje zjevné vady. Pro uplatnění reklamace je zákazník povinen nákup prokázat dokladem dodávaným s objednaným zbožím (faktura, daňový doklad, dodací list).

Právo na uznání nebo zamítnutí reklamace si vyhrazuje pouze prodávající. Zboží, které je předané do reklamačního řízení, musí být kompletní a nesmí být mechanicky či úmyslně poškozené.

Nárok na uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem a zaniká, pokud její lhůta již vypršela. Dále pokud bylo zboží poškozeno neodbornou manipulací, hrubou silou či zanedbáním péče.

Způsob vyřízení reklamace

V případě uznání reklamace bude zboží vyměněno či v záruční době opraveno a zasláno zpět zákazníkovi. Pokud není zboží dlouhodobě skladem, na reklamované zboží vystavíme dobropis a peníze vrátíme zákazníkovi.

Neoprávněná reklamace

Neoprávněnou reklamací se rozumí taková reklamace, kdy je zboží viditelně mechanicky poškozeno hrubou silou či neodbornou manipulací. V tomto případě bude zboží zasláno zpět zákazníkovi s naúčtovanými náklady spojenými s opětovným odesláním. Tyto náklady jsou v případě zájmu dokladově doložitelné.